Davlumbaz Nedir ?

Mutfakta oluşan kirleticilerin, kokuların, atık ısının ve oluşan nemin atılması veya filtre edilmesi için toplamaya yarayan donatıya davlumbaz denir. Davlumbaz seçimi mutfak havalandırması ve iklimlendirmesi sisteminin kilometre taşlarından biridir. Doğru yapılmış bir davlumbaz secimi mutfak havalandırmasındaki ve iklimlendirmesindeki koku, gürültü, çevre kirliliği gibi pek çok sorunu çözerken mutfağa yapılacak havalandırma ve iklimlendirme sisteminin ilk yatırımında ve işletmesinde önemli tasarruflar sağlar.
Uygun ve kaliteli yapılmış davlumbaz ve mutfak havalandırması uygulaması yangın risklerini en aza indirir, yangın kontrol ve söndürme sisteminin uygun yapılmasına olanak sağlayıp can ve mal güvenliğinin artmasını sağlar.
Mutfaklarda çok büyük alanlara sahip olabilen davlumbazlarda aydınlatma tertibatı yapılmalıdır. 


Davlumbazlarının Konumlarına Sınıflandırılması

·         Duvar tipi, (Bir yüzeyin duvara dayalı olması koanda etkisi ile egzoz kabiliyetinin artmasını sağlar.  
Konsol tipi (kızartma ve ızgara operasyonlarında kullanılır, filtreler pişirme bölgesine yakındır, egzoz havası debisi duvar tipine göre daha azdır.)
Kaş tipi (fırın ve benzeri uygulamalarda kullanılırlar)


Çalışma Şekline Göre Davlumbaz Sınıflandırması
Davlumbazları çalışma şekline göre iki bölümde sınıflandırabiliriz.

  • Klasik Davlumbazlar   
  • Yüksek Performanslı Davlumbazlar 

Klasik Davlumbazlar 


Genellikle küçük yapılarda ve basit mutfaklarda kullanılırlar. Kulanım amacı ve yerine uygun yağ uygun
filtrelerini genellikle filtresini bünyesinde barındırırlar. Klasik davlumbazların çalışması esnasında egzoz
edilen havada oluşan kaçaklar ortama istenmeyen ısı ve koku yayılmasına neden olabilirler. 


Yüksek Performanslı Davlumbazlar 


Yüksek performanslı davlumbazların temel amaçları ısı ve koku yayılımını minimize etmek ve egzoz
debisini azaltmaktır. Yüksek performanslı davlumbazlar egzoz debisini %30 oranında azaltabildikleri için ve mutfakta yapılacak toplam ısıtma, soğutma, havalandırma, işlemlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinde %50 varan tasarruflar sağlanabilir. 


Davlumbaz Montaj Yerinin Belirlenmesi 


Davlumbazlar çevrelerindeki hava akımlarından aşırı derecede etkilenirler bu yüzden pişirme guruplarının yeri doğal ve cebri hava akımlarına dikkat edilerek belirlenmelidir. Zorunlu durumlarda davlumbazların hava akımlarından korunması için rüzgar kalkanları kullanılabilir.
Davlumbaz çevresinde başka hava emiciler bulunmamalıdır. 


Mutfak havalandırmasında Isı Geri Kazanımı 


Konfor mutfak havalandırmasında üflenen havanın ortam sıcaklığından en fazla 7 derece  düşük olması istenir.
Dış ortamdan alınan taze havanın mutfağa verilmeden önce bir ısı değiştirici yardımıyla egzoz havasından ısı çekmesi esasına dayanır. Özellikle soğuk iklim bölgelerinde ısı geri kazanımı yapılan mutfaklarda çok büyük enerji tasarrufları sağlanır.