Titreşim Takozu Nedir ?

Titreşim (vibrasyon) takozları, kauçuktan veya Yaydan yapılmış ve takılı bulunduğu mekanizmalarda oluşan titreşim ve darbeleri sönümleyerek bunların iletilmesini engelleyen ve aynı zamanda gürültüyü de azaltan elemanlardır. Titreşim takozu eksenel ve radyal kuvvetleri absorbe eder.